|
|

гарантии

Garantii tingimused toodetele ja teenustele

Pilkingtoni tehaste poolt antava 1-aastase garantii tingimused esiklaasidele:

Garantii hõlmab järgnevaid valmistamise ja toormaterjali vigu:
- optikat (ECE 43 normi järgi)
- lamineerimist
- kulumist (ECE 43 normi järgi)
- mõõte ja kumerust

Garantii alla ei kuulu:
- roostes klaasiraamile paigaldatavad klaasid
- klaaside iseeneseslik purunemine mehaanilise vigastuse tagajärjel
- klaasi praol esineva nähtava mehaanilise vigastuse või kraapimise jäljega klaasid
- vigastused, mis on tekkinud sõiduki ebaotstarbekast kasutamisest
- sõiduki kere deformatsioonist või kere valmistusvigadest tekkinud klaasi vigastused
- võistlus- või treeningkasutuses olevate sõidukite klaasid
- parandatud klaasid (kivitäkked, praod jms.)
- normaalsest kulumisest tingitud defektid (ECE 43 normi järgi)

BAG'i poolt antava hermeetilisuse garantii tingimused:

Garantii hõlmab:
- Autoklaas 1 poolt liimitava klaasi hermeetilisuse säilimise 10 aasta jooksul (varieerub partnerite lõikes)
- Autoklaas 1 poolt kummitihendiga paigaldatava klaasi hermeetilisuse säilimise 1 aasta jooksul (varieerub partnerite lõikes)

Garantii alla ei kuulu:
- roostene või rooste kahtlusega kere
- avarii või tõste/venituspinkide tagajärjel deformeerunud kere
- sõiduki valmistajapoolsetest vigadest tekkinud kere deformatsioonid
- loomulikust kulumisest tekkinud kere deformatsioonid